Praca dla Ukraińców

W tym dziale publikujemy oferty dotyczące pracy. Szukasz pracownika? A może chcesz mieć dobrze płatną pracę? Dodaj swoje ogłoszenie.
Sammer Sanchzos

Praca dla Ukraińców

Post autor: Sammer Sanchzos »

Szukasz pracy? A może szukasz pracownika? Codziennie publikujemy nowe oferty zatrudnienia. Tutaj znajdziesz osoby poszukujące pracy oraz oferty zatrudnienia dla siebie. Kliknij i znajdź zatrudnienie lub pracownika. Twoja nowa praca już na ciebie czeka: https://www.praca.pl/s-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F.html?p=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-ii-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F

Od 24 lutego do Polski przybyło blisko 2,9 mln uchodźców z Ukrainy. Wielu z nich chce zostać w naszym kraju na dłużej – zalegalizować pobyt, podjąć pracę, rozpocząć nowe życie. W świetle nowych przepisów obywatele Ukrainy mają ułatwiony dostęp do rynku pracy w Polsce. Oto podstawowe zasady, zgodnie z którymi mogą legalnie przebywać na terenie naszego kraju i podejmować zatrudnienie.
Polskie prawo umożliwia pracę obcokrajowców w Polsce na podstawie szeregu aktów prawnych – przede wszystkim Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Obcokrajowiec niebędący obywatelem UE lub kraju należącego do EOG, który chce zacząć pracę w Polsce, musi mieć:

zezwolenie na pracę,
jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.